For at logge ind bedes du indtaste dit fornavn og medlemsnummer:
Fornavn  
Medlemsnummer  

Kære besøgende.

Disse sider er forbeholdt medlemmer af Ducati Klub Danmark.
Oplysningerne er forbeholdt klubbens medlemmer, og må ikke videregives til tredie person eller udnyttes til reklame eller andet kommercielt formål.
Ducati Klub Danmark vil videreføre eventuelle retslige krav der stilles mod klubben som følge af misbrug af medlemsregisteret.

Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt det formål du påtænker at anvende medlemsdata til er foreneligt med ovenstående, bedes du kontakte undertegnede.

På Bestyrelsens vegne

Johnny Lindhardt
dkd-formand@hotmail.com